Hur bemöta flygrädda resenärer – en kurs för kabinpersonal

Vad innebär det att vara flygrädd, hur yttrar den sig och vad orsakar rädslan? Hur kan jag som kabinanställd bemöta en flygrädd resenär? Teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Kursens syfte är att ge ökad förståelse för den flygrädde resenären och hur ett medvetet bemötande baserat på kunskap och erfarenhet kan bidra till att lugna densamme. Utbildning i professionellt bemötande av flygrädda passagerare gör kabinpersonalen tryggare i sin yrkesroll och flygbolaget uppfattas som kundvänligt för denna målgrupp. Kursledare: Tom Johansson, samtalsterapeut och privatpilot.

Referenser: BRA flyg före detta Malmö Aviation

På begäran håller vi kurser och föreläsningar på företag eller inom offentlig sektor i hela landet. Kontakta oss för mera information.