Vad är flygfobi och varför känner vi rädsla?

Känslor, så som rädsla och ångest är normala reaktioner på livsfarliga situationer och en naturlig del av kroppens primitiva överlevnadsförsvar. Men en intensiv eller onormal rädsla där det inte finns något yttre verkligt hot beskrivs ofta som en fobi.

Ångest eller rädsla skapar symtom, huvudsakligen orsakade av överaktivitet i hjärnan och nervsystemet (ANS). Autonoma nervsystemet reglerar flera olika fysiska system som ligger bortom den medvetna kontrollen, så som hjärtrytm, blodtryck och svettning.

Flygfobi kan i grova drag delas in i olika kategorier, enkel och komplex. I det förstnämnda fallet beror fobin på en enda orsak. I det sistnämnda utgörs fobin av två eller flera komponenter.

Man också dela in flygrädda i två grupper beroende på typ av rädsla. Grupp 1 är oftast rädda för det yttre: flygplanet, turbulensen, vädret, mänskliga faktorn eller att det ska gå fel i största allmänhet. Grupp 2 är inte rädda för flygplanet eller dess omgivning, utan det handlar mer om rädslan för att tappa kontrollen över sig själv, bli instängd, få klaustrofobi, att bli skräckslagen ombord eller rädd för att drabbas av panikångest och inte kunna kliva av när man själv vill det.

Den psykologiska inverkan är ofta mycket omfattande. Utan behandling kan det ta många år innan känslan av ångest och obehag ebbar ut. Klaustrofobi är utan jämförelse den mest vanliga i kombination med rädsla för att störta, höjdskräck, rädsla för att förlora kontrollen, rädsla för att få panikångest, rädsla för att bli sjuk med mera.

Vanligtvis samexisterar två former av rädsla, men ibland kan ännu fler identifieras. Mer specifika former av rädsla kan hänföras till olika faser av flygningen. Start, landning, dåligt väder och turbulens är särskilt associerade till ökad oro eller ångest.

De flesta passagerare är ganska okunniga om grunderna för flygning (hur ett plan kan flyga) och felaktiga övertygelser komplicerar och ökar rädslan. Ångest inför en flygning är vanligt bland de med flygfobi. Symtom kan uppträda när som helst, till och med veckor innan en flygning.

Flera typer av behandlingsformer finns för de som lider av enkel eller komplex flygfobi. Vanligtvis delas de in i grupperna: Fakta, Beteende och Medicin.