Individuella kurser i ämnet flygfobi / flygrädsla.

Vår individuella kurs vänder sig till dig som vill gå djupare och lära dig mer om ditt eget beteende och belysa den blockering som förhindrar dig från att flyga på ett komfortabelt sätt. Vi träffas en gång per vecka och pratar om bakomvarande låsningar, flygning och flygsäkerhet. Vi bekantar oss med och praktiserar femstegsprogrammet. Kursen är uppdelad på fem individuella tillfällen om vardera 50 minuter. För denna kurs är det inget hinder om du bor utanför Stockholm eller Skåne då samtalen också kan föras per telefon eller Skype. Vi träffas sedan när det blir dags för flygträning.

  • Medvetandegörande av faktorer som styr vårt beteende och hur vi kan välja att handskas med dessa.
  • Vi bekantar oss med och praktiserar femstegsprogrammet.
  • Vi bekantar oss med flygplan / flygplatsmiljön och flyger under individuell handledning (valfritt).

Stockholm
Samtalsterapeut och pilot Tom Johansson. Plats: Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24 B. Vi bestämmer datum efter överenskommelse. Anmälan görs till info@flygfobi.se eller 08-649 15 00.

Malmö
Tom Johansson. Plats: Malmö, Sturups flygplats, Sturup airport hotel. Datum efter överenskommelse. Anmälan görs till info@flygfobi.se eller 08-649 15 00.

Pris för kurs:
6 875 kr för privatperson om fem ggr / en gång per vecka. Kontakta oss om avdragsgilla kurser för företag samt flygning i passagerarflygplan under handledning.

Bokning
Du bokar tid online för ett första bedömningssamtal på http://terapiainstitutet.bokadirekt.se. Samtalet kostar 900 kr och är till för att kunna göra en första bedömning om vilken typ av flygrädsla du har. Du bestämmer sedan själv om du vill gå kursen.

Betalning:
Kursavgiften faktureras och sätts in på Tomoto AB bankgiro: 5804-3621 eller betalas kontant mot kvitto.

Metoden

Vi använder oss av kognitiva metoder, samtalsterapi och exponering där den avslutande delen innebär att du får flyga på riktigt, ensam eller tillsammans med Tom Johansson.

Vid vårt första samtal får du besvara en rad frågor för att vi ska kunna bedöma hur stark din rädsla är och vilka faktorer som kan bidra till flygfobin.

Behandlingen består sedan i första hand av samtal med utgångspunkt från vårt femstegsprogram*. I detta ingår en dialog där vi inte enbart är ute efter att modifiera beteendet, utan också ge psykiskt stöd och medvetenhet för att belysa den blockering som förorsakar flygrädslan.

Att flyga ingår i behandlingen, men är alltid valfritt. Det finns inga krav på att du måste flyga efter ett visst antal samtal. Första flygträningen sker vanligen i ett reguljärt passagerarflygplan från Bromma, Sturup eller Landvetter. För den som känner att detta steg är för stort finns också möjligheten att sitta och bekanta sig i ett vanligt passagerarflygplan utan krav på flygning. En rekommendation är att flyga en gång var tredje månad under ett år efter en avslutad behandling.

*Vårt femstegsprogram är baserat på Conscientiametoden och praktisk erfarenhet inom flyget.