Gron_knappx.jpg (3622 bytes)

Gron_knapp_1x.jpg (6587 bytes)
Gron_knapp_2.jpg (6039 bytes)
Gron_knapp_3.jpg (4962 bytes)

Gron_knapp_5.jpg (6031 bytes)
Gron_knapp_6.jpg (4854 bytes)
Gron_knapp_7.jpg (4243 bytes)

 

 

dsc00124.jpg (40649 bytes)

Individuell kurs
Individuella kurser i ämnet flygfobi / flygrädsla.

Individuell kurs vänder sig till dig som vill gå djupare och lära dig mer om ditt eget beteende och belysa den blockering som förhindrar dig från att flyga på ett komfortabelt sätt. Vi träffas en gång per vecka och pratar om bakomvarande låsningar, flygning och flygsäkerhet. Vi bekantar oss med och praktiserar femstegsprogrammet. Kursen är uppdelad på fem individuella tillfällen om vardera 50 minuter. För denna kurs är det inget hinder om du bor utanför Stockholm eller Skåne då samtalen också kan föras per telefon eller Skype. Vi träffas sedan när det blir dags för flygträning. 

 • Medvetandegörande av faktorer som styr vårt beteende och hur vi kan välja att handskas med dessa.

 • Vi bekantar oss med och praktiserar femstegsprogrammet.

 • Vi bekantar oss med flygplan / flygplatsmiljön och flyger under individuell handledning (valfritt).

Stockholm
Samtalsterapeut och pilot Tom Johansson. Plats: Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24 B. Datum efter överenskommelse.
Anmälan görs till info@flygfobi.se eller 08-649 15 00.

Malmö
Tom Johansson. Plats: Malmö, Sturups flygplats
, Sturup airport hotel. Datum efter överenskommelse. Anmälan görs till info@flygfobi.se
eller 08-649 15 00.

Pris för kurs:
6 875 kr för privatperson om fem ggr / en gång per vecka. Kontakta oss för avdragsgilla kurser för företag samt flygning i passagerarflygplan under handledning.

Betalning:
Kursavgiften sätts in på Tomoto AB bankgiro: 5804-3621.


Föredrag
Dessa föredrag är planerade för Stockholm under våren 2019. Anmälan ska ske senast dagen innan genom e-post eller per telefon. För mer info kontakta oss gärna.

 • 21februari Kl. 19:00-20:30 FÖREDRAG: Hur kan jag hantera min flygrädsla? Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24. Pris 460 kr. Anmälan görs till tom@flygfobi.s eller 08-649 15 00.

Är du rädd för att flyga, sociala sammanhang eller att bli instängd? Känns det som en klump i magen eller sprider sig oron varje gång något obehagligt kommer på tal. Tänker du oroliga tankar i förväg? Är du rädd att drabbas av stark ångest eller panikångest? Eller bara allmänt intresserad av fobier? Då är dessa föreläsningar något för dig. Ur programmet:

 • Vanliga föreställningar kring flygrädsla och fobier

 • Rationell eller irrationell rädsla?

 • Vad händer vid ångest eller panikångest?

 • Att acceptera sina känslor

 • Ett nytt sätt att se på problemet

 • Ångestladdad situation - en värdefull länk till 
  vårt inre liv.


Kurs för flygbolag & kabinpersonal
Vad innebär det att vara flygrädd? Hur yttrar sig flygrädsla? Vad orsakar flygrädsla? Hur kan jag som kabinanställd bemöta en flygrädd resenär? Teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Kursens syfte är att ge ökad förståelse för den flygrädde resenären och hur ett medvetet bemötande baserat på kunskap och erfarenhet kan bidra till att lugna densamme. Utbildning i professionellt bemötande av flygrädda passagerare gör kabinpersonalen tryggare i sin yrkesroll och flygbolaget uppfattas som kundvänligt för denna målgrupp. Kursledare: Tom Johansson, samtalsterapeut och privatpilot, Kerstin Ranthe, Sjuksköterska och samtalsterapeut.

Referenser: BRA fd. Malmö Aviation

På begäran håller vi kurser och föreläsningar på företag eller inom offentlig sektor i hela landet. Kontakta oss för mera information.