Gron_knappx.jpg (3622 bytes)

Gron_knapp_1x.jpg (6587 bytes)
Gron_knapp_2.jpg (6039 bytes)
Gron_knapp_3.jpg (4962 bytes)

Gron_knapp_5.jpg (6031 bytes)
Gron_knapp_6.jpg (4854 bytes)
Gron_knapp_7.jpg (4243 bytes)

 

 

dsc00124.jpg (40649 bytes)

Behandling av flygrädsla
Vi använder oss av kognitiva metoder, samtalsterapi och exponering där den avslutande delen innebär att du får flyga på riktigt. Ensam eller tillsammans med Tom Johansson som själv har flygcertifikat.

Vid vårt första samtal får du besvara en rad frågor för att vi ska kunna bedöma hur stark din rädsla är och vilka faktorer som kan bidra till flygfobin.

Behandlingen består sedan i första hand av samtal med utgångspunkt från vårt femstegsprogram*. I detta ingår en dialog där vi inte enbart är ute efter att modifiera beteendet, utan också ge psykiskt stöd och medvetenhet för att belysa den blockering som förorsakar flygrädslan.

Att flyga ingår i behandlingen och första flygningen sker vanligen i ett reguljärt passagerarflygplan från Bromma, Sturup eller Landvetter. För den som känner att detta steg är för stort finns också möjligheten att sitta och bekanta sig i ett mindre eller större flygplan utan krav på flygning. En rekommendation är att flyga en gång var tredje månad under ett år efter en avslutad behandling.

*Vårt femstegsprogram är baserat på Conscientiametoden och praktisk erfarenhet inom flyget.

Conscientiametoden är en gren av psykoanalysen som ser människan som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet. Programmet utförs i samarbete med Conscientia Institutet for psykoanalys och organisationsutveckling.