Gron_knappx.jpg (3622 bytes)

Gron_knapp_1x.jpg (6587 bytes)
Gron_knapp_2.jpg (6039 bytes)
Gron_knapp_3.jpg (4962 bytes)

Gron_knapp_5.jpg (6031 bytes)
Gron_knapp_6.jpg (4854 bytes)
Gron_knapp_7.jpg (4243 bytes)

 

 

dsc00123.jpg (38426 bytes)

Vad är flygfobi?
Känslor, så som rädsla och ångest är normala reaktioner på livsfarliga situationer och en naturlig del av kroppens primitiva överlevnadsförsvar.

Intensiv eller onormal rädsla beskrivs ofta som en fobi.  Ångest eller rädsla skapar symtom, huvudsakligen orsakade av överaktivitet i hjärnan och nervsystemet (ANS).

ANS reglerar flera olika fysiska system som ligger bortom den medvetna kontrollen, så som hjärtrytm, blodtryck och svettning.

Flygfobi kan delas in i två kategorier, enkel och komplex. 
I det förstnämnda fallet beror fobin på en enda orsak. I det sistnämnda utgörs fobin av två eller flera komponenter.

De vanligaste orsakerna när det gäller enkel flygfobi är att den drabbade tror att det är farligt att flyga och fruktar att skadas eller omkomma.

Andra, men mer ovanliga orsaker till enkel flygfobi är rädslan att bli sjuk under en flygning, rädsla för att bli skräckslagen ombord och rädsla för att drabbas av panikångest.

Den psykologiska inverkan är ofta mycket omfattande. Utan behandling kan det ta många år innan känslan av ångest och obehag ebbar ut.

Den komplexa typen av flygfobi består av flera olika slags rädsla eller rädslekomponenter. De kan uppträda i olika kombinationer.

Klaustrofobi är utan jämförelse den mest vanliga i kombination med rädsla för att störta, höjdskräck, rädsla för att förlora kontrollen, rädsla för att få panikångest, rädsla för att bli sjuk med mera.

Vanligtvis samexisterar två former av rädsla, men ibland kan ännu fler identifieras.Mer specifika former av rädsla kan hänföras till olika faser av flygningen. Start, landning, dåligt väder och turbulens är särskilt associerade till ökad oro eller ångest.

De flesta passagerare är ganska okunniga om grunderna för flygning (hur ett plan kan flyga) och felaktiga övertygelser komplicerar och ökar rädslan.

Ångest inför en flygning är vanligt bland de med flygfobi. Symtom kan uppträda när som helst, till och med veckor innan en flygning.

Flera typer av behandlingsformer finns för de som lider av enkel eller komplex flygfobi. Vanligtvis delas de in i grupperna Fakta, Beteende och Medicin.

Även om behandling ges ur en av grupperna, blir det vanligare att behandla ur två eller alla tre grupper.